Το Τμήμα της Επιστημονικής & Πανεπιστημιακής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας  βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει σε συνημμένο αρχείο το ενημερωτικό δελτίο του σε PDF στα ελληνικά και τα γαλλικά.

Περιεχόμενα:
1. Rendez-vous Campus France:  Προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, 27/01/2016 , Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (συνημμένο αρχείο)
2. Grèce France Talents 2016: Ας μιλήσουμε για το μέλλον με αυτούς που το προετοιμάζουν, 19-22/02/2016  

Τα « soft skills » : για να κάνετε τη διαφορά στην αγορά εργασίας, 19/02/2016, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Cocktail-Networking του Δικτύου Grèce France Alumni, 19/02/2016, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία Campus France στην Αθήνα, 20/02/2016, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία Campus France στη Θεσσαλονίκη, 22/02/2016, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3. École Normale Supérieure (ENS): Υποψηφιότητες μέσω της  διεθνής διαδικασίας εισαγωγής 2016 

4. École polytechnique του Παρισιού:  Διεθνής διαγωνισμός για εισαγωγή στον κύκλο μηχανικών

5. Studium στην περιοχή Centre-Val de Loire:  Πρόγραμμα υποτροφιών για ερευνητές της αλλοδαπής (συνημμένο αρχείο)

6. Πανεπιστημιακό Γραφείο Γαλλοφωνίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2016 για την υποστήριξη στις γαλλόφωνες επιστημονικές δημοσιεύσεις (συνημμένο αρχείο)

 7. Το Institut de la Francophonie pour l’Ingénierie de la Connaissance et la Formation à Distance (IFIC) του AUF: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Θερμοκοιτίδα για υποψήφιους διδάκτορες

8. Νέα εφαρμογή « Immersion France »

 

Μπορείτε να βρείτε το «Dialogos» στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα:  www.grece.francealumni.fr (στήλη Περιοδικό – επιστήμες και καινοτομία)