Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εννέα(9) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

 Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, θεσμοθετημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ).
Στόχος του Π.Μ.Σ είναι η απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Πληροφορική & Πολυμέσα»
Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.