Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μέσα από αυτές τις σελίδες μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, καθώς και Εκαπιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού.

Χρήσιμες διευθύνσεις σας παραπέμπουν σε πληροφορίες απαραίτητες για την αναζήτηση του Προγράμματος ή του Ιδρύματος  της επιλογής σας, ενώ η σελίδα με τις διαθέσιμες Υποτροφίες, σας διευκολύνει να εντοπίσετε τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και να αναζητήσετε και άλλες πηγές και αρμόδιους φορείς για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.

 

 Ανακοινώσεις

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την έναρξη του 7ου κύκλου σπουδών, του διετούς αυτοδύναμου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» (ΠΜΣ ΛΕ), από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-'16 (Φεβρουάριος 2016).

Αναλυτικές πληροφορίες τόσο για τα δικαιολογητικά όσο και για τη λειτουργία του ΠΜΣ ΛΕ δίνονται στην ιστοσελίδα του www.teicrete.gr/msc-accaud/.